Voorwaarden waardebon

  1. De waardebonnen worden uitgegeven door het logies/restaurant en zijn uitsluitend inwisselbaar voor aankopen of diensten van het logies/restaurant.
  2. De waardebonnen en/of het saldo ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. Het saldo van de waardebon moet worden gebruikt voor de volgende betaling van aankopen of diensten bij het logies/restaurant. Voor het saldo zal door het logies/restaurant een nieuwe waardebon bezorgd worden.
  3. De consument beschikt conform artikel VI. 47 WER over een herroepingsrecht. Dit is alleen van toepassing op de aankoop van deze waardebon. Op basis van het herroepingsrecht kan de consument binnen veertien kalenderdagen die volgen op de aankoop van deze waardebon, alsnog kosteloos afzien van deze aankoop en dit zonder enige motivatie. De consument kan dit kosteloos doen door het modelformulier voor herroeping in te vullen en te bezorgen per brief of per e-mail op het e-mail adres van het logies/restaurant aan het logies/restaurant. Het modelformulier kan hieronder teruggevonden worden. De gelden worden binnen de 14 dagen na ontvangst door het logies/restaurant teruggestort op het rekeningnummer van de consument.
  4. www.younight.com is een dienstverlening verstrekt door NV STARDEKK die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, ยง1 van het WER. NV STARDEKK is geen contractspartij van de consument en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een consument lijdt of heeft geleden door het gebruik van haar website, applicatie en/of de aankoop van een waardebon.
Download formulier herroeping